Uygulamalı Nanoteknoloji Lise Kış Okulu / The Winter Nanotechnology School for High School

Uygulamalı Nanoteknoloji Lise Kış Okulu / The Winter Nanotechnology School for High School

Sabancı Üniversitesi SUNUM ve EFSUN işbirliğinde Uygulamalı Nanoteknoloji Lise Kış Okulu 28 Ocak-1 Şubat 2019 arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılan öğrenciler nanoteknoloji, nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında eğitim görmüşlerdir. Beş gün olarak kurgulanmış bu etkinlik ile, lise öğrencileri arasında nanoteknoloji, nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratılmıştır.   Öğrencilerin teorik bilgilendirmelerden sonra yoğun bir şekilde laboratuvar çalışmaları yapma olanakları olmuştur.


The Winter Nanotechnology School for High School Students was held between 28 January and 1 February 2019 in cooperation with Sabancı University SUNUM and EFSUN Centers. The participants were trained in the light of current developments and applications in nanotechnology. This event, which was designed for five days,  created an awareness of current developments and practices about nanotechnology and applications among high school students. The students had a great opportunity to conduct intensive laboratory studies after classes in this school.